HOTLINE
0936.02.00 99
Mon - Sat: 8:00 - 19:00
nhatlinhkd@gmail.com
hotline: 0936.02.00 99

Ổn áp 7,5 KVA DRII Dải rộng 50v

Còn hàng

7.840.000₫ 5.650.000₫

ĐẶC TÍNH CỦA ỔN ÁP Ổn áp 7,5 KVA DRII Dải rộng 50v Công suất DẢI ĐIỆN ÁP ...

ĐẶC TÍNH CỦA ỔN ÁP Ổn áp 7,5 KVA DRII Dải rộng 50v

Công suất

DẢI ĐIỆN ÁP

130V(150v) – 250v

DẢI ĐIỆN ÁP

90v – 250v

DẢI ĐIỆN ÁP

50v-250v

Lioa

GIÁ NIÊM YẾT

GIÁ KHUYẾN MẠI

GIÁ NIÊM YẾT

GIÁ KHUYẾN MẠI

GIÁ NIÊM YẾT

GIÁ KHUYẾN MẠI

0.5KVA

1.110.000

900.000

1.280.000

1.000.000

   

1KVA

1.440.000

1.150.000

1.550.000

1.250.000

1.620.000

1.400.000

2 KVA

2.280.000

1.710.000

2.370.000

1.810.000

2.660.000

1.950.000

3KVA

2.990.000

2.350.000

3.090.000

2.450.000

3.720.000

2.610.000